Etik.

Seksualvejleder

Jytte Frodelund

 

 

jyttefrodelund@hotmail.com

Telefon: 4o4o 2659

www.seksualvejledning.zone

_______________________________

 

Etik for området:

 

Alle seksualvejlederopgaver løses ud fra nedenstående menneskesyn og værdigrundlag omkring handicappedes seksualitet, jævnfør håndbogen ”Seksualitet på dagsordenen” på Socialstyrelsens hjemmeside:

 

  • Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.
  • Seksualitet er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.
  • Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi opnår orgasme, og endelig er det ikke summen af et erotisk liv. Det kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det.
  • Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed varme og intimitet. Det udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel som at være seksuel.
  • Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret.
  • Seksualitet kan forstås på mange måder og er langt fra nemt at definere. I denne håndbog benyttes ovenstående meget brugte og brede definition, som blandt andet pointerer:
  • Seksualitet handler ikke kun om erotik, men i lige så høj grad om sensualitet, sanselighed, kontakt, varme og intimitet.
  • Seksualitet er en integreret del af ethvert menneske. Alle mennesker, unge som gamle, med eller uden en funktionsnedsættelse, har grundlæggende brug for det.
  • At kunne beskrive den rådgivning og støtte, der kan ydes til unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, beskrive de retlige rammer, så både fagpersoner og mennesker med funktionsnedsættelse kan være trygge ved henholdsvis at give og modtage hjælp.
  • At angive pædagogiske retningslinjer, der kan imødekomme nogle af de tvivlsspørgsmål, som fagpersoner kan stå over for, når de skal vejlede, støtte og oplære i forhold til seksualitet, give eksempler på metoder og redskaber, opfyldes, varierer fra menneske til menneske og i forskellige livsfaser.
Logo

WEB: Den Gamles Fabrik - hjalmar@mail.dk